+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

DLACZEGO ABC?  

Przedszkole ABC to idealne miejsce dla Waszego dziecka! Jeśli zgadzają się Państwo z nami, że:

– zadania przedszkola nie ograniczają się do zapewnienia opieki i „wypełniania czasu” dziecka, gdy jego rodzice pracują,

– okres przedszkolny to szczególny czas w rozwoju dziecka, a jego właściwy przebieg ma fundamentalne znaczenie dla dalszego życia – właściwy wybór przedszkola jest inwestycją w przyszłość,

– dziecko dysponuje ogromnym potencjałem twórczym i  poznawczym –  należy o niego zadbać właśnie na tym etapie rozwoju, pamiętając jednak o tym, że to zabawa jest najbardziej naturalną formą aktywności dziecięcej,

– rozwój społeczny i emocjonalny dziecka jest co najmniej tak samo ważny jak intelektualny  – istotne są właściwe relacje interpersonalne dające dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz ciepła,  niemal rodzinna atmosfera,

– od najmłodszych lat należy kształtować właściwe nawyki i zachowania prozdrowotne m.in. poprzez proponowanie dziecku różnego rodzaju form aktywności fizycznej i promowanie zdrowego sposobu odżywiania się,

– ważniejsze niż odległość między domem a przedszkolem są warunki  lokalowe oraz otoczenie, w którym dziecko będzie przebywało – priorytetem  powinna być cisza, zieleń, świeże powietrze oraz estetyka pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci…

… to Wasze dziecko będzie się czuło u nas jak w domu. Usytuowanie przedszkola w spokojnej okolicy, dużo zieleni, bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie sal stanowią znakomite otoczenie sprzyjające aktywności dziecka, a kiedy trzeba także wyciszeniu i koncentracji. Młoda, wykwalifikowana kadra, dla której praca jest pasją, zadba o zaspokojenie potrzeb Twojego dziecka i rozwój jego potencjału. Spędzając czas na radosnej zabawie dziecko nauczy się rzeczy ważnych i będzie znakomicie przygotowane do dalszego etapu edukacji.

Jesteśmy przedszkolem wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych (nr Ed.VIII.4320-PSZ/3/10) Realizujemy programy zgodnie z wymogami MEN, ale oferujemy dużo więcej niż realizacja podstawy programowej. 

O PRZEDSZKOLU 

Przedszkole ABC położone jest w Łodzi, przy ulicy Solidarności Walczącej 24 (okolice ul. Śląskiej i Zapolskiej). Lokal, w którym znajduje się Przedszkole posiada powierzchnię użytkową 300 m2, bezpiecznE, przystosowanE dla dzieci wejście. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny: wysokość sal, odpowiednią szerokość drzwi, przystosowane schody i przejścia, odpowiednia ilość sanitariatów, oraz spełnia surowe warunki zabezpieczenia ppoż – przedszkole wyposażone jest w hydranty, na klatce schodowej jest klapa oddymiająca z automatyką otwierania. Przedszkole jest wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi pod numerem ewidencyjnym Ed.VIII.4320-PSZ/3/10.

W przedszkolu znajdują się 4 sale dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Sale są przestronne, słoneczne i pełne kolorowych zabawek. Posiłki przygotowywane są w sprawdzonej firmie cateringowej i dostarczane do przedszkolnej kuchni-rozdzielni spełniającej wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz bhp. Przedszkole posiada własny plac zabaw – ogrodzony, bezpieczny, w pełni wyposażony, przeznaczony do użytku tylko naszych wychowanków.

Przedszkole ABC czeka na dzieci od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00, również w miesiącach wakacyjnych. Przyjmujemy dzieci od 2 roku życia do Grupy Adaptacyjnej. Przedszkole realizuje obowiązek przedszkolny.

W cenie czesnego Przedszkole ABC zapewnia: ubezpieczenie, język angielski (opiekę metodyczną nad nauczaniem języka angielskiego sprawuje renomowana Szkoła Języków Obcych Progres), rytmikę, gimnastykę korekcyjną, gimnastykę ogólnorozwojową, warsztaty taneczne, zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne, zajęcia relaksacyjne, diagnozę i opiekę logopedyczną, opiekę psychologiczną, opiekę pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga), konsultację ortopedyczną, przedstawienia teatralne, i inne imprezy organizowane przez przedszkole.

Powrót do strony głównej

Share This