+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

KADRA ABC  

Kadra pedagogiczna Przedszkola ABC to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zespół młodych, wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną  atmosferę w przedszkolu. To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, elementów logopedii i psychologii. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych  i radach pedagogicznych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Do współpracy zaprosiliśmy nauczycieli z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach.

Opieka metodyczna

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli czuwa Dyrektor Metodyczny, doświadczony metodyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego z wieloletnim stażem pracy, który hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

Opieka logopedyczna

Dzieci będą przebadane przez Logopedę i objęte opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci w pierwszym miesiącu zajęć i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Nauczyciele-wychowawcy podczas codziennych zajęć edukacyjnych prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia oddechowe według zaleceń Logopedy. Dzieci z większymi problemami logopedycznymi, jeśli rodzice wyrażą taką chęć, mogą brać udział w odpłatnej indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda współpracujący z Przedszkolem.

Na początku zajęć wszystkie dzieci, za zgodą rodziców, zostaną również przebadane przez ortopedę oraz stomatologa.

Powrót do strony głównej

Share This