+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

O PRZEDSZKOLU ABC  

Przedszkole ABC położone jest w Łodzi, przy ulicy Solidarności Walczącej 24 (okolice ul. Śląskiej i Zapolskiej). Lokal, w którym znajduje się Przedszkole posiada powierzchnię użytkową 300 m2, bezpiecznE, przystosowanE dla dzieci wejście. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny: wysokość sal, odpowiednią szerokość drzwi, przystosowane schody i przejścia, odpowiednia ilość sanitariatów, oraz spełnia surowe warunki zabezpieczenia ppoż – przedszkole wyposażone jest w hydranty, na klatce schodowej jest klapa oddymiająca z automatyką otwierania. Przedszkole jest wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi pod numerem ewidencyjnym Ed.VIII.4320-PSZ/3/10.

W przedszkolu znajdują się 4 sale dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Sale są przestronne, słoneczne i pełne kolorowych zabawek. Posiłki przygotowywane są w sprawdzonej firmie cateringowej i dostarczane do przedszkolnej kuchni-rozdzielni spełniającej wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz bhp. Przedszkole posiada własny plac zabaw – ogrodzony, bezpieczny, w pełni wyposażony, przeznaczony do użytku tylko naszych wychowanków.

Przedszkole ABC czeka na dzieci od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00, również w miesiącach wakacyjnych. Przyjmujemy dzieci od 2 roku życia do Grupy Adaptacyjnej. Przedszkole realizuje obowiązek przedszkolny.

W cenie czesnego Przedszkole ABC zapewnia: ubezpieczenie, język angielski (opiekę metodyczną nad nauczaniem języka angielskiego sprawuje renomowana Szkoła Języków Obcych Progres), rytmikę, gimnastykę korekcyjną, gimnastykę ogólnorozwojową, warsztaty taneczne, zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne, zajęcia relaksacyjne, diagnozę i opiekę logopedyczną, opiekę psychologiczną, opiekę pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga), konsultację ortopedyczną, przedstawienia teatralne, i inne imprezy organizowane przez przedszkole.

Powrót do strony głównej

Share This