+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

PROGRAMY DYDAKTYCZNE W ABC  

Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców. Programy dydaktyczne realizowane w ABC są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Opieramy się na następujących programach:

– “Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci ”   Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska (wydawnictwo Mac Edukacja). Zawarte w programie treści uwzględniają najnowsze tendencje pedagogiki przedszkolnej w jej teoretycznym i praktycznym wymiarze, dzieki czemu ich realizacja gwarantuje dobre przygotowanie dziecka do wymagań współczesnego świata.

Programy wspierające to m.in.:

– “Dziecięca matematyka” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska Nr.DKW-4013-5/01

– “Edukacja zdrowotna” program dla przedszkoli K.Dutkiewicz, K. Kamińska Nr.DKW-4013-9/01

– “Program nauczania języka angielskiego, Kurs dla początkujących, Grupy przedszkolne” wyd. Express Publishing, Magdalena Kębłowska Nr DKOS – 5002 – 9/06.

Formy i metody pracy z dzieckiem w przedszkolu oparte są na:

– różnorodnych zabawach

– obserwacji i pokazie

– przekazie słownym

– przykładzie osobistym

– rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu dziecka

– spontanicznej, swobodnej aktywności własnej dziecka

– grach dydaktycznych

– zajęciach i zabawach twórczych

W zakresie zajęć ruchowych stosujemy metody:

– odtwórcze (zabawowo-naśladowcze, zadaniowe,sytuacyjne)

– twórcze  R.Labana, elementy metody Carla Orffa

– spacery

– zabawy ruchowe na świeżym powietrzu(ogródek przedszkolny).

W planie mamy również naukę pływania na pobliskim basenie (zgodnie z decyzją rodziców). Stosujemy wszystkie formy pracy z dzieckiem: formę zespołową, zbiorową oraz indywidualną. Mimo, że nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju, to wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Powrót do strony głównej

Share This