+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

O nas

O przedszkolu ABC

Hasło, że Przedszkole ABC dba o wszechstronny rozwój dziecka i traktuje je indywidualnie to nie pusta DEKLARACJA – MY TAK DZIAŁAMY.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Proponowane dzieciom zajęcia, różnorodne formy aktywności, realizowane programy a także zasady postępowania są ze sobą spójne, gdyż wynikają z przyjętej koncepcji, której podstawę stanowi teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Dokonując wyboru programów realizowanych w przedszkolu opieramy się nie tylko na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej, ale także na odkryciach naukowych dotyczących potencjału ludzkiego mózgu.  Szczególne znaczenie ma dla nas fakt, że to w ciągu kilku pierwszych  lat życia rozwija się co najmniej 50 % zdolności do uczenia się – dlatego też oprócz realizacji podstawy programowej (wymaganej przez MEN) proponujemy różne, atrakcyjne formy aktywności mające na celu stymulację potencjału umysłowego dzieci, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz uczenia się. Wykorzystywane przez nas moduły programów wspierające rozwój dziecka to m.in. “Zabawy fundaMentalne” (Colin Rose, Gordon Dryden, Katarzyna Lotkowska) czy ,,Dziecięca matematyka” (E .Gruszczyk – Kolczyńska).

Dużą wagę przywiązujemy do diagnozy możliwości i predyspozycji dziecka w celu monitorowania jego rozwoju i  ewentualnie wspomagania słabszych stron. Diagnoza odbywa się poprzez obserwację zachowania dziecka podczas zajęć, w razie potrzeby do współpracy włączani są specjaliści: psycholog, logopeda, instruktor gimnastyki korekcyjnej. Ten proces odbywa się przy współudziale rodziców/opiekunów dzieci, którzy regularnie otrzymują wskazówki umożliwiające efektywną współpracę z przedszkolem.

Diagnoza stanowi podstawę do tworzenia oferty zajęć, która  jest dostosowana do indywidualnych predyspozycji, uzdolnień i potrzeb wszystkich dzieci – aby każde z nich mogło czerpać satysfakcję ze swojej aktywności i działań; odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości, a spędzając czas na radosnej, spontanicznej zabawie, uczyć się rzeczy ważnych, których znaczenie odkryje w przyszłości – tak jak stwierdził Robert Fulghum: „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Niezależnie od diagnozy potrzeb dzieci w danym roku szkolnym wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach  rozwijających twórczą aktywność: warsztaty teatralne, plastyczne, wycieczki edukacyjne, projekty ekologiczne, konkursy, działania twórcze.

Oprócz dbałości o ogólny rozwój potencjału dziecka szczególną wagę przywiązujemy do nauczania języka angielskiego, gdyż okres przedszkolny jest optymalnym wiekiem akwizycji języka obcego (wtedy to najsprawniej działa aparat artykulacyjny pozwalający na imitację dźwięków, a mózg posiada największą „plastyczność”). Zajęcia prowadzimy codziennie w grupach starszych i 3 razy w tygodniu w grupach młodszych.

Aby rozwój dziecka przebiegał harmonijnie dbamy o budowanie świadomości zdrowotnej dzieci, kształtowanie właściwych nawyków i zachowań, co w obecnych czasach nabrało szczególnego znaczenia, gdyż ulubioną przez dzieci formą rozrywki staje się czas przy komputerze, a preferowanymi posiłkami –  fast food. Proponujemy dzieciom różnego rodzaju formy aktywności – nasi podopieczni mnóstwo czasu spędzają na świeżym powietrzu w przedszkolnym ogrodzie i na placu zabaw.  Dbamy o wyrabianie właściwych nawyków: od  mycia rąk przed posiłkiem po właściwe ich komponowanie – cyklicznie odbywa się u nas Dzień Warzyw i Owoców – staramy się wyrobić u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

Dlaczego ABC?

Przedszkole ABC to idealne miejsce dla Waszego dziecka!

Jeśli zgadzają się Państwo z nami, że:

  • zadania przedszkola nie ograniczają się do zapewnienia opieki i „wypełniania czasu” dziecka, gdy jego rodzice pracują,
  • okres przedszkolny to szczególny czas w rozwoju dziecka, a jego właściwy przebieg ma fundamentalne znaczenie dla dalszego życia – właściwy wybór przedszkola jest inwestycją w przyszłość,
  • dziecko dysponuje ogromnym potencjałem twórczym i  poznawczym –  należy o niego zadbać właśnie na tym etapie rozwoju, pamiętając jednak o tym, że to zabawa jest najbardziej naturalną formą aktywności dziecięcej,
  • rozwój społeczny i emocjonalny dziecka jest co najmniej tak samo ważny jak intelektualny  – istotne są właściwe relacje interpersonalne dające dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz ciepła,  niemal rodzinna atmosfera,
  • od najmłodszych lat należy kształtować właściwe nawyki i zachowania prozdrowotne m.in. poprzez proponowanie dziecku różnego rodzaju form aktywności fizycznej i promowanie zdrowego sposobu odżywiania się,
  • ważniejsze niż odległość między domem a przedszkolem są warunki  lokalowe oraz otoczenie, w którym dziecko będzie przebywało – priorytetem  powinna być cisza, zieleń, świeże powietrze oraz estetyka pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb dzieci…

… to Wasze dziecko będzie się czuło u nas jak w domu. Usytuowanie przedszkola w spokojnej okolicy, dużo zieleni, bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie sal stanowią znakomite otoczenie sprzyjające aktywności dziecka, a kiedy trzeba także wyciszeniu i koncentracji. Młoda, wykwalifikowana kadra, dla której praca jest pasją, zadba o zaspokojenie potrzeb Twojego dziecka i rozwój jego potencjału. Spędzając czas na radosnej zabawie dziecko nauczy się rzeczy ważnych i będzie znakomicie przygotowane do dalszego etapu edukacji.

Jesteśmy przedszkolem wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych (nr Ed.VIII.4320-PSZ/3/10) Realizujemy programy zgodnie z wymogami MEN, ale oferujemy dużo więcej niż realizacja podstawy programowej.

Share This