+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

PROFIL PRZEDSZKOLA ABC  

Misją Przedszkola Niepublicznego ABC jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka.Pragniemy asystować w procesie wychowawczym dziecka, wprowadzać go w świat nauki przez zabawę. Przywiązujemy dużą wagę do stworzenia ciepłej, przyjaznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i swobody – do każdego przedszkolaka podchodzimy indywidualnie.

ABC jest przedszkolem językowo-zdrowotnym. Oznacza to, że szczególną uwagę przywiązujemy do nauczania języka angielskiego oraz do kształtowania w dzieciach postaw prozdrowotnych (ruch na świeżym powietrzu, gimnastyka korekcyjna, higiena, rola warzyw i owoców w żywieniu).

Poza tym, głowne cele, które realizujemy to:

  • wspomaganie Rodziców w procesie wychowania dziecka i pomoc w opiece
  • umożliwienie dziecku rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego oraz fizycznego
  • wspieranie twórczego potencjału dziecka
  • kształtowanie jego samodzielności i odpowiedzialności,
  • rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
  • uczenie współdziałania w grupie,
  • rozwijanie postaw pro-ekologicznych
  • pobudzanie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi i rozumienia wagi emocji
  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Powrót do strony głównej

Share This