+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

CENNIK ABC

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024. Wpłaty można dokonywać gotówką w Sekretariacie Przedszkola ABC bądź przelewem na numer konta: 85 1050 1461 1000 0090 7538 4744

  

Wpisowe 500 zł jednorazowa wpłata dokonywana przy zapisie do przedszkola.
Czesne 930 zł opłata miesięczna, która obejmuje: ubezpieczenie, język angielski (opiekę metodyczną nad nauczaniem języka angielskiego sprawuje renomowana Szkoła Języków Obcych Progres), rytmikę, gimnastykę korekcyjną, gimnastykę ogólnorozwojową, warsztaty taneczne, zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne, zajęcia relaksacyjne, diagnozę i opiekę logopedyczną, opiekę psychologiczną, opiekę pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga), konsultację ortopedyczną, przedstawienia teatralne, i inne imprezy organizowane przez przedszkole
Wyżywienie 17,50 zł dzienna stawka żywieniowa (20 zł diety)
Rabaty 20% zniżka na drugie dziecko uczęszczające do przedszkola
Share This